معنی و ترجمه کلمه آمپول زدن به انگلیسی آمپول زدن یعنی چه

آمپول زدن

shoot


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها