معنی و ترجمه کلمه آنچه که درروى پوست یا در بین پوست عمل مى کند به انگلیسی آنچه که درروى پوست یا در بین پوست عمل مى کند یعنی چه

آنچه که درروى پوست یا در بین پوست عمل مى کند

endermic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها