معنی و ترجمه کلمه آن قسمت از دهلیز قلب که خون سیاهرگى به آن مى ریزد به انگلیسی آن قسمت از دهلیز قلب که خون سیاهرگى به آن مى ریزد یعنی چه

آن قسمت از دهلیز قلب که خون سیاهرگى به آن مى ریزد

atrium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها