معنی و ترجمه کلمه ائتلاف احزاب دست چپى و میانه رو به انگلیسی ائتلاف احزاب دست چپى و میانه رو یعنی چه

ائتلاف احزاب دست چپى و میانه رو

popular front

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها