معنی و ترجمه کلمه ائتلاف چند شرکت با یک دیگر به انگلیسی ائتلاف چند شرکت با یک دیگر یعنی چه

ائتلاف چند شرکت با یک دیگر

pool

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها