معنی و ترجمه کلمه ائتلاف یک شرکت با شرکت دیگر به انگلیسی ائتلاف یک شرکت با شرکت دیگر یعنی چه

ائتلاف یک شرکت با شرکت دیگر

fusion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها