معنی و ترجمه کلمه ابتداى به انگلیسی ابتداى یعنی چه

ابتداى

primary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها