معنی و ترجمه کلمه ابتلاء اعضاى حرکتى به انگلیسی ابتلاء اعضاى حرکتى یعنی چه

ابتلاء اعضاى حرکتى

locomotor
locomotory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها