معنی و ترجمه کلمه ابتلا به بیمارى حاصله از میکروب اسپیروکت به انگلیسی ابتلا به بیمارى حاصله از میکروب اسپیروکت یعنی چه

ابتلا به بیمارى حاصله از میکروب اسپیروکت

spirochetosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها