معنی و ترجمه کلمه ابتلا به کرم هاى انگلى به انگلیسی ابتلا به کرم هاى انگلى یعنی چه

ابتلا به کرم هاى انگلى

verminosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها