معنی و ترجمه کلمه ابتکار به انگلیسی ابتکار یعنی چه

ابتکار

authorship
contraption
gumption
imagination
improvisation
industry
initiative
invention
knack
lash up
novation
originality
resource
shebang
shift

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها