معنی و ترجمه کلمه ابداعى به انگلیسی ابداعى یعنی چه

ابداعى

innovative
innovatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها