معنی و ترجمه کلمه ابداع کردن به انگلیسی ابداع کردن یعنی چه

ابداع کردن

excogitate
mastermind
noodle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها