معنی و ترجمه کلمه ابداع به انگلیسی ابداع یعنی چه

ابداع

authorship
innovation
introduction
novation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها