معنی و ترجمه کلمه ابدى کردن به انگلیسی ابدى کردن یعنی چه

ابدى کردن

eternize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها