معنی و ترجمه کلمه ابدى به انگلیسی ابدى یعنی چه

ابدى

coeternal
eternal
everlasting
immortal
perdurable
perennial
permanent
perpetual
sempiternal
uncreated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها