معنی و ترجمه کلمه ابراز داشتن به انگلیسی ابراز داشتن یعنی چه

ابراز داشتن

evince

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها