معنی و ترجمه کلمه ابرام به انگلیسی ابرام یعنی چه

ابرام

confirmation
importance
importunity
persistence
persistency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها