معنی و ترجمه کلمه ابرهادى به انگلیسی ابرهادى یعنی چه

ابرهادى

cryotron
superconductor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها