معنی و ترجمه کلمه ابرى یا تیره شدن به انگلیسی ابرى یا تیره شدن یعنی چه

ابرى یا تیره شدن

overcloud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها