معنی و ترجمه کلمه ابریشم تابیده به انگلیسی ابریشم تابیده یعنی چه

ابریشم تابیده

organzine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها