معنی و ترجمه کلمه ابریشم خامه به انگلیسی ابریشم خامه یعنی چه

ابریشم خامه

sleave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها