معنی و ترجمه کلمه ابریشم خام به انگلیسی ابریشم خام یعنی چه

ابریشم خام

floss
sleave silk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها