معنی و ترجمه کلمه ابریشم مصنوعى تابیده به انگلیسی ابریشم مصنوعى تابیده یعنی چه

ابریشم مصنوعى تابیده

spun rayon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها