معنی و ترجمه کلمه ابریشم نما کردن به انگلیسی ابریشم نما کردن یعنی چه

ابریشم نما کردن

silken

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها