معنی و ترجمه کلمه ابریشم نما به انگلیسی ابریشم نما یعنی چه

ابریشم نما

sericeous
silky

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها