معنی و ترجمه کلمه ابر دار کردن به انگلیسی ابر دار کردن یعنی چه

ابر دار کردن

overcast


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها