معنی و ترجمه کلمه ابر سنج به انگلیسی ابر سنج یعنی چه

ابر سنج

nephoscope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها