معنی و ترجمه کلمه ابر متراکم و روى هم انباشته به انگلیسی ابر متراکم و روى هم انباشته یعنی چه

ابر متراکم و روى هم انباشته

cumulus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها