معنی و ترجمه کلمه ابر هدایت به انگلیسی ابر هدایت یعنی چه

ابر هدایت

superconductivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها