معنی و ترجمه کلمه ابر پایگى به انگلیسی ابر پایگى یعنی چه

ابر پایگى

supereminence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها