معنی و ترجمه کلمه ابر گسترده و نزدیک بزمین به انگلیسی ابر گسترده و نزدیک بزمین یعنی چه

ابر گسترده و نزدیک بزمین

stratus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها