معنی و ترجمه کلمه ابطال به انگلیسی ابطال یعنی چه

ابطال

annulment
cancellation
defeasance
disproof
nullification
rescission
revoke
vitiation
voidance
waiver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها