معنی و ترجمه کلمه ابطال به انگلیسی ابطال یعنی چه

ابطال

annulment
cancellation
defeasance
disproof
nullification
rescission
revoke
vitiation
voidance
waiver


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها