معنی و ترجمه کلمه ابلهى به انگلیسی ابلهى یعنی چه

ابلهى

fatuity
folly
foolery
idiocy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها