معنی و ترجمه کلمه ابله به انگلیسی ابله یعنی چه

ابله

asinine
dolt
doodle
doter
fatwitted
fool
foolish
fop
half wit
imbecile
mome
screwball
silly
simpleton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها