معنی و ترجمه کلمه ابهام به کار بردن به انگلیسی ابهام به کار بردن یعنی چه

ابهام به کار بردن

equivocate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها