معنی و ترجمه کلمه ابهام جناس به انگلیسی ابهام جناس یعنی چه

ابهام جناس

equivoke
equivoque

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها