معنی و ترجمه کلمه ابیقورى به انگلیسی ابیقورى یعنی چه

ابیقورى

epicure
epicurean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها