معنی و ترجمه کلمه اتاقک زیر کلیسا به انگلیسی اتاقک زیر کلیسا یعنی چه

اتاقک زیر کلیسا

undercroft

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها