معنی و ترجمه کلمه اتاقک نگهبانى به انگلیسی اتاقک نگهبانى یعنی چه

اتاقک نگهبانى

sentry box

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها