معنی و ترجمه کلمه اتاق انتظار یا خلوتگاه بازیگران به انگلیسی اتاق انتظار یا خلوتگاه بازیگران یعنی چه

اتاق انتظار یا خلوتگاه بازیگران

greenroom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها