معنی و ترجمه کلمه اتاق جراحى به انگلیسی اتاق جراحى یعنی چه

اتاق جراحى

surgery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها