معنی و ترجمه کلمه اتاق زیر شیروانى به انگلیسی اتاق زیر شیروانى یعنی چه

اتاق زیر شیروانى

chckloft
garret
loft
mansard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها