معنی و ترجمه کلمه اتاق مخصوص دود دادن ماهى و امثال آن به انگلیسی اتاق مخصوص دود دادن ماهى و امثال آن یعنی چه

اتاق مخصوص دود دادن ماهى و امثال آن

smoking room

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها