معنی و ترجمه کلمه اتاق مریضخانه که در آن مریض حمام آفتاب مى گیرد به انگلیسی اتاق مریضخانه که در آن مریض حمام آفتاب مى گیرد یعنی چه

اتاق مریضخانه که در آن مریض حمام آفتاب مى گیرد

solarium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها