معنی و ترجمه کلمه اتاق منگنه زنى به انگلیسی اتاق منگنه زنى یعنی چه

اتاق منگنه زنى

punch room

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها