معنی و ترجمه کلمه اتاق میانى خانه هاى روم قدیم به انگلیسی اتاق میانى خانه هاى روم قدیم یعنی چه

اتاق میانى خانه هاى روم قدیم

atrium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها