معنی و ترجمه کلمه اتاق ویژه سیگار کشیدن به انگلیسی اتاق ویژه سیگار کشیدن یعنی چه

اتاق ویژه سیگار کشیدن

smoking room

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها