معنی و ترجمه کلمه اتاق کوچک زیر شیروانى به انگلیسی اتاق کوچک زیر شیروانى یعنی چه

اتاق کوچک زیر شیروانى

attic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها