معنی و ترجمه کلمه اتاق یا سلول راهبان و تارکان دنیا به انگلیسی اتاق یا سلول راهبان و تارکان دنیا یعنی چه

اتاق یا سلول راهبان و تارکان دنیا

cloister

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها